hlavička informační systém LIST
hlavička stránky
LIST 7.0
LOGISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

LOGISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM LIST

Prezentace informačního systému LIST

Zajímá Vás, jak informační systém LIST vypadá?

Jestli je jeho ovládání skutečně intuitivní?

Potřebujete užití předvést na konkrétním případě?

Nabízíme Vám nezávaznou a bezplatnou prezentaci celého systému.

1
 

Jak probíhá prezentace LISTU?

Nezávazně a zdarma.

Prezentace jednotlivých produktů naší firmy je zákazníkům umožněna několika základními způsoby.

Nejběžnějším způsobem je předvedení systému u zákazníka, kdy jsou přítomni zástupci zákazníka a je možno okamžitě zodpovědět všechny případné dotazy k funkčnosti celého systému. Zákazník sdělí svou představu o tom, v jakém rozsahu chce systém využít. Podle jeho požadavků se připraví sestava modulů přímo na míru.

Další možností je předvedení systému zákazníkovi v prostorách naší firmy v Příbrami.

Velmi důležitou součástí prezentace systému je možnost návštěvy našeho referenčního místa, kde je zástupcům zákazníka umožněno vidět celý fungující systém v praxi.

Máte-li zájem o prezentaci informačního systému LIST, prosím, kontaktujte nás

2